Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk ståndpunkt

Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk ståndpunkt
Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk ståndpunkt
Beskrivning av Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk ståndpunkt

George H. Mead (1863-1931) utgav inte själv i skrift någon systematisk presentation av sitt tänkande. Föreliggande volym, Medvetandet, jaget och samhället, grundar sig på föreläsningsanteckningar från några av hans elever. Trots att Mead var mycket sparsam med att publicera sig, har hans tänkande haft ett enormt och ökande inflytande, under senaste decenniet framför allt inom den sociologiska riktning som benämnes symbolisk interaktionism. Vad Medvetandet, jaget och samhället handlar om, är hur den biologiska, icke-själv-medvetna individen blir till den sociala, själv-medvetna varelsen människa. Symbolerna och språket intar en central ställning i denna process. Meads framställning är därför av största intresse för både filosofer, psykologer, lingvister och socialvetare av olika riktningar.

Läs mer om Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk ståndpunkt...


Sök bästa pris på Medvetandet, jaget och samhället – från socialbehavioristisk ståndpunkt hos: