Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap
Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap
Beskrivning av Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

I dagens senmoderna samhällen är vi genomsyrade av medier – på arbetet, i skolan och på fritiden – och det påverkar oss i princip all vår vakna tid. Medielandskap & mediekultur ger oss en introduktion till det vetenskapliga studiet av mediernas roll i kultur och samhälle och tar upp en rad viktiga frågor: Läs mer – På vilket sätt inverkar olika medietekniker på oss som medborgare och kulturkonsumenter? – Vad betyder det för oss som privatpersoner att vi ständigt är uppkopplade mot olika kommunikationsnätverk? – Hur formas vi som individer i relation till de till synes oändliga utbud av information, nyheter och underhållning som medierna erbjuder oss? – Hur kan appar och sociala nätverksmedier fungera som kommunikativa resurser i våra vardagsliv? – Vilka analytiska modeller kan vi använda oss av för att förstå dessa frågor? Boken lämpar sig väl för grundkurser i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och liknande ämnen, men kan även användas på andra humanistiska och samhällsvetenskapliga kurser. Om författarna Författarna Stina Bengtsson, Göran Bolin, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson och Per Ståhlberg är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Läs mer om Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap...


Sök bästa pris på Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap hos: