Medicin 1

Medicin 1

Medicin 1 ger eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnet medicin. Boken innehåller kunskapsområden som anatomi, fysiologi, sjukdomslära, mikrobiologi och farmakologi. Här beskrivs kroppens uppbyggnad och funktion på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Boken innehåller rikligt med illustrationer för att åskådliggöra den anatomiska och fysiologiska delen. Läs mer Utmärkande drag – Grundläggande kunskaper i medicin – Skriven så att alla elever kan hänga med – Fallbeskrivningar, marginalord och arbetsuppgifter – Repetition av nyckelord i slutet av varje avsnitt Medicin 1 ska utveckla elevernas förmåga att använda medicinsk terminologi, och medicinska termer och begrepp förklaras ingående i texten. Boken tar även upp första hjälpen vid akuta sjukdomar, olycksfall och skador samt brandsäkerhetsarbete och samhällets insatser vid krig och katastrofer. Efter varje kapitel finns uppgifter som kan användas som instuderingsfrågor. Till varje kapitel hör också en ordlista med medicinsk terminologi och begrepp som används inom vård och omsorg. För att anknyta till verkligheten innehåller boken dessutom flera fallbeskrivningar. Ur innehållet: Medicin Sjukdomslära Infektioner och smittspridning Läkemedel Första hjälpen, brand och katastrof Studieguide Vi bjuder på en studieguide på både arabiska och svenska som du laddar ner själv från www.liber.se. Om författarna Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, skol- och distriktssköterska och nu som vårdlärare.

Läs mer om Medicin 1

Medicin 1

oklassificerat, Övrigt

Hitta Medicin 1 även hos:
Rulla till toppen