Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle

Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle
Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle
Beskrivning av Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle

I den här boken diskuterar och problematiserar författarna medborgerlig bildning ur olika perspektiv. De ställer frågor om vad som krävs för att barn och ungdomar ska utvecklas till kompetenta, reflekterande, kritiska och aktiva medborgare med möjlighet att ta ansvar. Vilka krav på kompetenser krävs inom så specifika områden? Läsaren får ta del av: • hur medborgerlig bildning har utvecklats och fått utrymme inom högre utbildning i västvärlden • utvecklingen av skolans medborgerliga bildning och politiskt socialiserande roll • vad aktivt medborgarskap kan betyda för dagens ungdomar • vad det kan innebära att vara inkluderad i, respektive exkluderad från grupptillhörighet och undervisning • medborgerlig bildning som ställer krav på avancerat kritiskt och kreativt tänkande och handlande • hur vi ur mänskligt rättighetsperspektiv kan förstå innebörden av likvärdiga och icke-diskriminerande lärandesituationer för alla • medborgerlig bildning med exempel som rör livsfrågor och existentiella frågor • varför medborgerlig bildning har en plats inom det naturvetenskapliga fältet • hur statsmakten bryter mot internationella förpliktelser om mänskliga rättigheter • hur utbildningsanordnare kan hantera mötet mellan lärare och studenter från hela världen. Medborgerlig bildning – demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle vänder sig till studenter på olika nivåer i lärarutbildning och till fortbildning av verksamma lärare och skolledare.

Läs mer om Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle...


Sök bästa pris på Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle hos: