Medarbetarskap : så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar

Medarbetarskap : så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar
Medarbetarskap : så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar
Beskrivning av Medarbetarskap : så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar

I Medarbetarskap – så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar beskriver författarna hur man kan utveckla medarbetarskap med hjälp av dialog och samspel. Även om visioner och strategier är mycket väl utformade kan de bli betydelselösa om de inte betyder något för medarbetarna i det dagliga arbetet. Medarbetarna kan vara engagerade i andra frågor och ha andra intressen än de som chefer på olika nivåer har. För att kunna skapa ett utvecklat medarbetarskap behövs ofta ett förändrat ledarskapsbeteende som betonar medarbetarnas betydelse och involverar dem i skapandet av organisationen. Det handlar också om att utveckla relationer baserade på ömsesidighet och förtroende snarare än kontroll och tvång. Läs mer Boken vänder sig i första hand till chefer som vill utvecklas i sin roll som ledare men även till HR-specialister och andra som vill förstå samspelet på arbetsplatsen med syftet att utveckla en välfungerande organisation. Om författarna Runar Heggen har etablerat och byggt upp ett av Norges största konsultföretag inom karriärvägledning och förändringsprocesser. Han har under 20 år arbetat med att hjälpa individer och grupper att hitta sina personliga resurser och ta dessa i bruk i arbete och fritid. Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och har studerat medarbetarskap sedan millennieskiftet. Johan Velten har arbetat som organisationskonsult under 35 år, de senaste 15 åren med huvudfokus på arbetsglädje och medarbetarnas betydelse för resultaten och arbetsmiljön.

Läs mer om Medarbetarskap : så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar...


Sök bästa pris på Medarbetarskap : så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar hos: