Med nya ögon – Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digi

Med nya ögon – Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digi

Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas. I digitalbokens finns bokens alla kapitel inkluderade samt funktioner som sökbart innehåll, bokmärkning, länkad innehållsförteckning och zoom. Eleverna kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill och var de än befinner sig. Du kan också använda den med projektor för genomgångar i klassrummet. Med nya ögon fokuserar på: Eleven Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Bokens övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld. Innehållet centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Läroboken är strukturerad utifrån ämnets syfte, det centrala innehållet i Psykologi 1 och 2a samt tydligt kopplad till kunskapskraven. Med nya ögon innehåller kapitel om bland annat psykologins historiska framväxt, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi och olika tillämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt, såsom biologisk psykologi och kognitiv psykologi. Med nya ögon innehåller följande delar: * känn dig själv * psykologins historiska framväxt * kognitiv psykologi * biologisk psykologi * stress * socialpsykologi * utvecklingspsykologi * personlighetspsykologi * klinisk psykologi * tillämpad psykologi * ordlista med förklaringar av centrala begrepp Bokens första kapitel, Känn dig själv, är ett övergripande kapitel som syftar till att introducera ämnet och väcka intresset hos eleverna. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en struktur som stöttar eleverna i lärandet. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och läsförståelse. Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Övningar hjälper eleverna att tillämpa och kritiskt granska stoffet.

Läs mer om Med nya ögon – Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digi

Med nya ögon – Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digi

Fakta

Hitta Med nya ögon – Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digi även hos:
Rulla till toppen