Med Naturen Som Förlaga. Nordic Wildlife Art

Med Naturen Som Förlaga. Nordic Wildlife Art
Med Naturen Som Förlaga. Nordic Wildlife Art
Beskrivning av Med Naturen Som Förlaga. Nordic Wildlife Art

NY PRAKTBOK AV NORDENS FRÄMSTA NATURMÅLARE:

MED NATUREN SOM FÖRLAGA

Utgivare: Konstnärföreningen Nordic Wildlife Art. Utg.datum: 2007-09-20

Drygt 30 naturmålare representerade.
Stanislaw Zoladz Malin Ingvar-Nilsson Bo Lundwall Lennart Sand Lennart Lannfjäll med flera.

166 sidor rikligt illustrerade med målningar och skulpturer. Texter om konstnärerna i anslutning till deras verk.

Antologin omfattar drygt 30 naturmålare och -skulptörer samt ger en historisk tillbakablick på naturmåleriets traditioner i Norden. Den senare inleds med en presentation av Karl XI:s hovmålare David Klöcker Ehrenstrahl (1628 – 1698). Kungen hade fällt en stor älgtjur under en jakt år 1689 och beställde en tavla som skulle visa älgen i naturlig storlek. David Klöcker Ehrenstrahl som aldrig sett en livs levande älg tog älgtjurens horn och huvud samt en gammal luggsliten häst till modell. Kung Karl XI blev missnöjd med resultatet och krävde en mer naturtrogen avbildning. David fick lämna det glamourösa hovlivet och snällt resa till kungens älgpark vid Kungsör för att studera livs levande älgar. Så kan man säga att de nordiska traditionerna för naturmåleriets grunder tog sin början. Naturmålare och -skulptörer har just naturen som förlaga och genren bygger i grunden på en naturupplevelse på själva iakttagandet och en skildring av det iakttagna. Naturmålarnas förhållande till naturen kan liknas vid den syn som Henry David Thoreau hade på betydelsen av den sanna upplevelsen och på naturen som levande poesi.

Om föreningen Nordic Wildlife Art:
Föreningen Naturmålare i Norden som vid årsmötet 1999 antog namnet Nordic Wildlife Art bildades 1991 och består idag av 36 konstnärsmedlemmar. Svenska Jägareförbundet och dess kursgård Öster-Malma i Södermanland är stödmedlem. Dessutom finns ett antal postuma hedersmedlemmar däribland den 2004 avlidne konstnären och författaren Gunnar Brusewitz. Andra kända hedersmedlemmar är Harald Wiberg Eric Palmquist Erik Reimhult och Arvid Knöppel. Föreningen arbetar för att sprida sin konst genom att så ofta som möjligt anordna gemensamma utställningar i museer gallerier eller andra lämpliga exponeringsytor runt om i landet. Den senaste stora utställningen var på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm år 2002.

Boken finns till försäljning hos de medverkande konstnärerna på gallerier och utställningshallar hos bokhandlare samt hos Englunds Förlag HÄR VIA BOKRONDELLEN

Läs mer om Med Naturen Som Förlaga. Nordic Wildlife Art...


Sök bästa pris på Med Naturen Som Förlaga. Nordic Wildlife Art hos: