Mattsson Helena Deleuze Och Mångfaldens Veck

Mattsson Helena Deleuze Och Mångfaldens Veck
Mattsson Helena Deleuze Och Mångfaldens Veck
Beskrivning av Mattsson Helena Deleuze Och Mångfaldens Veck

Deleuze och mångfaldens veck innehåller texter från ett symposium som organiserades av tidskriften Material vid Artnode i Stockholm 1998 och som var ett av de första internationella symposierna om Deleuze efter hans död 1995. Boken samlar bidrag av John Rajchman Manuel De Landa Anne Querrien Jacques Rancière David Lapoujade Suely Rolnik och Astrid Söderbergh Widding samt ett förord av redaktörerna Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein och ett efterord om Art Nodes historia av Mats Brodén. Som ett appendix återfinns också en översättning av Deleuze och Guattaris Percept affekt begrepp från deras sista gemensamma bok Qu’est-ce que la philosophie? där de analyserar relationen mellan konst vetenskap och filosofi.

Ur innehållet:
Gilles Deleuze och mångfaldens veck
Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein
Förnimmelser av staden
John Rajchman
Deleuze och formens genes
Manuel De Landa
Rum och infångning arkitekturen och krigsmaskinen
Anne Querrien
Deleuze och estetikens bestämning
Jacques Rancière
Förnimmelsens kropp
David Lapoujade
En instauration av världar
Suely Rolnik
Filmiska begrepp: några kommentarer till Deleuze och filmteorin
Astrid Söderbergh Widding
Percept affekt begrepp
Gilles Deleuze och Félix Guattari
Postskriptum: historien om Art Node
Mats Brodén

Läs mer om Mattsson Helena Deleuze Och Mångfaldens Veck...


Sök bästa pris på Mattsson Helena Deleuze Och Mångfaldens Veck hos: