Matte Direkt Safari 1B Kikaren

Matte Direkt Safari 1B Kikaren
Matte Direkt Safari 1B Kikaren
Beskrivning av Matte Direkt Safari 1B Kikaren

MatteSafari 1-3 är anpassad till nya läroplanen med moment som tredimensionella figurer symmetri tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet. Vi har också lagt ett ökat fokus på problemlösning.
Här finns laborativa övningarna som inleder varje nytt moment tydliga förklaringar där vi går från det konkreta till det abstrakta samt en möjlighet att individualisera utifrån elevens behov.En nyhet är att vi kompletterat med moment som tredimensionella figurer symmetri tredje- och fjärdedelar samt

Läs mer om Matte Direkt Safari 1B Kikaren...


Sök bästa pris på Matte Direkt Safari 1B Kikaren hos: