Matte direkt : år 9. Fördjupning

Matte direkt : år 9. Fördjupning
Matte direkt : år 9. Fördjupning
Beskrivning av Matte direkt : år 9. Fördjupning

Matte Direkt – möter varje elev där den befinner sig
I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelsekaraktär som möter varje elev där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i ett antal Mål för kapitlet och Matteord som befäster begreppen. Tydliga genomgångar och lösta exempel inleder varje moment.

Förmågor som syns

Läs mer om Matte direkt : år 9. Fördjupning...


Sök bästa pris på Matte direkt : år 9. Fördjupning hos: