Mats Fors Maj Wechselmann Kärnkraft Farlig …

Mats Fors Maj Wechselmann Kärnkraft Farlig …
Mats Fors Maj Wechselmann Kärnkraft Farlig …
Beskrivning av Mats Fors Maj Wechselmann Kärnkraft Farlig …

HUR FARLIGA ÄR DE SVENSKA KÄRNKRAFTVERKEN?

När Fukushimaolyckan inträffade rekommenderade den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten att alla inom en åtta mils radie från ett havererat kärnkraftverk skulle evakueras.

Hon ger sig inte Maj Wechselmann. När tystnad anbefalles så talar hon. Nu om kärnkraft tillsammans med Mats Fors och Olof Stierna.

Vi står inför vägval om kärnkraftens framtid i Sverige. Medan Tyskland beslutat att lägga ner planerar Vattenfall för nya reaktorer. Regeringens beslut att tillåta nya reaktorer har ökat osäkerheten på energimarknaden. Vad vill oppositionen egentligen? Det politiska läget är darrigt.

Kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Det var löftet från vinnande linje i folkomröstningen 1980. De som stod bakom krav på avvecklingen hade majoritet i riksdagen ända från dag ett efter omröstningen. Men inte ett enda politiskt beslut togs för att möjliggöra det. Det finns såväl energi- som demokratiskäl att vara djupt kritisk.

Ursinnet i den här boken går inte att ta miste på. Författarna radar upp belagda incidenter vid de svenska kärnreaktorerna redovisar följder av Tjernobyl analyserar läget efter Fukushima. Är det till och med så att det okritiska Sverige är utvalt för testa hur långt man kan pressa gamla kärnreaktorer?

Ur en rad perspektiv är det viktigt att den kritiska analysen av kärnkraften inte tystnar. Trots att tystnad tycks vara anbefallen.

Birger Schlaug

Läs mer om Mats Fors Maj Wechselmann Kärnkraft Farlig …...


Sök bästa pris på Mats Fors Maj Wechselmann Kärnkraft Farlig … hos: