Matematik startbok

Matematik startbok
Matematik startbok
Beskrivning av Matematik startbok

Matematik startbok behandlar främst matematik som läsaren bör ha kommit i kontakt med i grundskola och gymnasium, exempelvis talförståelse, algebra, funktionslära, trigonometri samt potenser och logaritmer. Dessutom för boken in läsaren i andra områden inom matematiken, såsom talteori, kombinatorik och sannolikhetslära. Med stöd av många utförligt lösta exempel erbjuder Matematik startbok detaljerade genomgångar och noggranna förklaringar av de matematiska grunderna. En stor mängd övningsuppgifter ger läsaren möjlighet att pröva och utveckla sin matematiska förståelse. Matematik startbok vänder sig till alla som vill bekanta sig med matematik, kanske som en förberedelse för fortsatta studier på universitet och högskola. Mer information om boken, inklusive diagnostiska prov och lösningar till vissa svårare övningar, finns på www.studentlitteratur.se/32666. ANDRA UPPLAGAN

Läs mer om Matematik startbok...


Sök bästa pris på Matematik startbok hos: