Matematik från A till E Kurs A

Matematik från A till E Kurs A
Matematik från A till E Kurs A
Beskrivning av Matematik från A till E Kurs A

Grunddelen ger de baskunskaper som kursplanen föreskriver medan fördjupningsdelen är en språngbräda för vidare studier. Serien kännetecknas av ett lättfattligt språk som bidrar till att ge ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och ofta med praktisk anknytning. Böckerna i serien har en likartad uppläggning med lektionsanpassade avsnitt, många lösta typexempel, övningar där svårigheten stegvis ökar, sammanfattningar, blandade uppgifter, tester och repetitioner. I kapitlens grunddel förklaras de grundläggande begreppen och räknesätten – medan de svårare delarna finns i fördjupningsdelen. Här kan de duktiga och ambitiösa eleverna hitta svårare och mer utmanande uppgifter. Dessutom: Många uppgifter har ledningar/lösningar i facit, något som uppskattas t.ex. vid distansstudier. Böckerna innehåller också många uppgifter från de senaste årens nationella prov och i A- och B-böckerna finns ett avsnitt med laborationer. NYHET! A-extra ingår i serien Matematik från A till E och är ett komplement för de elever som vill ha ’lite mer’ Boken lämpar sig bra att ha • som extrabok i klassuppsättning i gymnasiets kurs A • för elever som vill läsa ’på egen hand’ • för distanskurser A-extra innehåller bl.a.: • Prov efter varje kapitel i A-boken • Fler fördjupningsavsnitt till A-boken • Uppgifter utan räknare • Fler riktigt svåra uppgifter • Lösningar och tips till A-bokens repetitions- och fördjupningsavsnitt • Laborationer A-extra utkommer till sommaren -03. Kurs A och B finns inläst för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.

Läs mer om Matematik från A till E Kurs A...


Sök bästa pris på Matematik från A till E Kurs A hos: