Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik Tredje…

Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik Tredje…
Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik Tredje…
Beskrivning av Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik Tredje…

IFRS – i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken.

Denna tredje upplaga av boken avspeglar både förändringar i standarder som skett de senaste åren och nyheter som beräknas införas under kommande år. Specifika exempel på införda förändringar är nya standarder för koncernredovisning (IFRS 10 11 och 12) samt ny standard om värdering till verkligt värde (IFRS 13). Dessutom avspeglas nyheter för redovisning av pensionsskulder (IAS 19) och poster i övrigt totalresultat (IAS 1). Exempel på kommande förändringar är en helt ny syn på redovisningen inom områden såsom leasing och intäkter samt uppdatering av redovisning av finansiella instrument.

Avsedd för:
Läsare som har vissa kunskaper i redovisning men vill fördjupa sig i de värderingsfrågor som behandlas inom IFRS. Inom högskolan är boken främst avsedd för kurser i extern redovisning på avancerad nivå alternativt för avslutande kurs på grundnivå.

Författare:
Jan Marton Marie Lumsden Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning och av praktiskt redovisningsarbete.

Läs mer om Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik Tredje…...


Sök bästa pris på Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik Tredje… hos: