Marmot Michael Statussyndromet – Hur Vår Soc…

Marmot Michael Statussyndromet – Hur Vår Soc…
Marmot Michael Statussyndromet – Hur Vår Soc…
Beskrivning av Marmot Michael Statussyndromet – Hur Vår Soc…

Gener livsstil och tillgång till sjukvård är viktiga för hälsan men andra faktorer spelar många gånger en ännu större roll nämligen hur vi lever vårt liv i samhället och hur vi har det på arbetet. Michael Marmot undersöker här sambandet mellan status och hälsa – statussyndromet – och belyser betydelsen av bland annat utbildning inkomst föräldrabakgrund och yrke. Utifrån nära tre årtionden av forskning lägger han fram häpnadsväckande bevis för hur subtila skillnader i social position kan leda till viktiga skillnader i hälsa och livslängd beroende på olika möjligheter att ha kontroll över sitt liv och vara socialt engagerad.

Statussyndromet handlar inte om sjukdom för de fattiga och god hälsa för alla andra utan den handlar om en kontinuerlig variation en hälsogradient. Redan på 1970-talet började författaren studera de noggrant skiktade brittiska statstjänstemännen i de berömda Whitehallstudierna och fann att sjukdomsfrekvensen ökade ju längre ner man kom på den sociala stegen. Samma företeelse har visat sig finnas runtom i världen inklusive Sverige. Marmot tar med läsaren på en resa i Europa till USA och till många fjärran platser när han varvat med levandegörande exempel och anekdoter presenterar rikligt med internationell forskning. I boken granskas befolkningar vars hälsa är hårt drabbad i synnerhet i de tidigare kommunistländerna i Central- och Östeuropa. Här undersöks också befolkningar vars hälsa är anmärkningsvärt god framför allt den japanska men också relativt fattiga befolkningar vars goda hälsa tycks strida mot deras brist på pengar som t.ex. i den indiska delstaten Kerala.

Ett av budskapen är att över en viss nivå av resurser är det vad människor har i jämförelse med andra som är avgörande för hälsan. Betydelsen av pengar relativ position och makt utforskas. Ett slående exempel är att Oscarsvinnande skådespelare lever i genomsnitt fyra år längre än kollegerna som bara nominerats. Stödjande relationer i den privata sfären och graden av tillit och social sammanhållning i samhället är centrala dimensioner för hälsan men samhällen varierar i hög grad i fråga om hur de uppmuntrar den typ av relationer som kan skydda mot sjukdom.

Eftersom människor är olika kommer det alltid att finnas ojämlikheter men omfattningen av deras effekter på hälsan går att kontrollera skriver Marmot. Med denna fängslande bok ger han kunskapsunderlag för handling som leder till bättre hälsa för alla och samtidigt minskade skillnader.

Boken innehåller ett efterord av Töres Theorell professor i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet och tidigare föreståndare för Institutet för Psykosocial Medicin.

Michael Marmot är en forskare i världsklass som skriver djupsinnigt om liv och död med elegansen hos en essäist i världsklass. Denna betydelsefulla nya bok …/ visar hur skadligt det kan vara med ojämlikhet hierarki och social isolering. Alla som engagerar sig i vårt samhälles hälsa bör läsa den här boken.
Robert D. Putnam författare till Den ensamme bowlaren och Better together.

Översättning Göran Grip


Sir Michael Marmot är professor i epidemiologi och folkhälsa vid University College London och chef för International Center for Health and Society. Han är även ordförande i WHO:s globala kommission om hälsans sociala bestämningsfaktorer och han föreläser runtom i världen. År 2004 tilldelades han Balzanpriset i epidemiologi och år 2000 adlades han för sina insatser inom epidemiologin och förståelsen av ojämlikhet i hälsa.

Läs mer om Marmot Michael Statussyndromet – Hur Vår Soc…...


Sök bästa pris på Marmot Michael Statussyndromet – Hur Vår Soc… hos: