Marek Ralf Privatjuridik Faktabok Med Uppgifter

Marek Ralf Privatjuridik Faktabok Med Uppgifter
Marek Ralf Privatjuridik Faktabok Med Uppgifter
Beskrivning av Marek Ralf Privatjuridik Faktabok Med Uppgifter

Privatjuridik är avsedd för kursen Privatjuridik (100 poäng) på gymnasieskolan. Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok.

Efter en översikt och introduktion av ämnet möter eleverna de rättsområden som kan sägas tillhöra privatjuridiken. Här får eleverna stifta bekanstskap med de juridiska regler som vi alla förr eller senare kommer i kontakt med i livets olika faser. Innehållet ger frihet att välja mellan olika undervisningssätt och kapitlen går även att studera i valfri ordning.
I Privatjuridik har stoffet fördjupats nytt intressant material tillkommit och lärarmaterialet utökats och förstärkts med projektorbilder. Uppgifterna har ökat i antal och speglar dagens verklighet.

Språket eleverna ska kunna förstå!
Språket i boken är lättbegripligt och väl genomarbetat för att eleverna ska förstå. Stor vikt läggs vid att förklara juridiska begrepp. Genom verkliga rättsfall och exempel ges eleverna möjlighet att möta juridiken i vardagsverkligheten. Uppgifterna är varierande och deras verklighetsanknytning levandegör ämnet. Bokens modeller och översikter ger överblick och underlättar elevernas förståelse för regelsystemen inom de olika rättsområdena.

Läs mer om Marek Ralf Privatjuridik Faktabok Med Uppgifter...


Sök bästa pris på Marek Ralf Privatjuridik Faktabok Med Uppgifter hos: