Marand Eva Viktiga Ord I Matematik – Geometri

Marand Eva Viktiga Ord I Matematik – Geometri
Marand Eva Viktiga Ord I Matematik – Geometri
Beskrivning av Marand Eva Viktiga Ord I Matematik – Geometri

Nu kan dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i svenska matematik samt no och so i ordboksserien Viktiga ord.

Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 men fungerar också för äldre elever. De är granskade av lärare som har elever med svenska som andraspråk.

Använd ordböckerna för att lära in nya begrepp för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand.

Till Viktiga ord i svenska och Viktiga ord i matematik hör vardera fyra arbetshäften i vilka eleverna kan öva befästa och fördjupa sin förståelse av grundläggande begrepp.

Viktiga ord i svenska
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord.
Träna begreppen med arbetshäften

Till Viktiga ord i svenska hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva befästa och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp. Alla begreppen kan eleverna slå upp i ordboken.

Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord. Träna begreppen med arbetshäften Till viktiga ord i matematik hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva befästa och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp.

Viktiga ord i no och so
Viktiga ord i no och so innehåller många av de ord som eleverna behöver för att förstå sammanhang i de natur- och samhällsorienterade ämnena.

Läs mer om Marand Eva Viktiga Ord I Matematik – Geometri...


Sök bästa pris på Marand Eva Viktiga Ord I Matematik – Geometri hos: