Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda

Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda
Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda
Beskrivning av Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda

Den här boken bygger på ett femtonårigt forskningsprojekt om unga människor som i början av år 2000 använde heroin. Författaren går bakom myter och föreställningar om missbruk, för att på så sätt kunna ge en nyanserad bild av missbruksproblem och vägen ut ur missbruk. Läs mer Genom detaljerade porträtt av de heroinerfarna vill författaren tydliggöra hur samhället agerar, bland annat genom den starkt kontrollerande medicinska behandlingen av människor med heroinproblem. Och han lyfter fram vad andra människor utanför missbruksmiljön egentligen betyder för att man ska kunna komma ur sitt missbruk och ändra sitt liv. Författarens möten med dessa blir en känsloladdad resa där olika etiska frågeställningar uppstår och där det framgår hur centralt det är att bli lyssnad på och att erkännas som en fullvärdig människa. Boken kan användas på högskolans kurser i socialt arbete och andra kurser om missbruk, behandling, vård med mera. Den ger också stöd till socialarbetare som möter människor i missbruk ute på fältet. Sagt om boken ”Denna bok redovisar unik forskning. Aldrig förr har någon svensk forskare lika ingående och inkännande beskrivit livsförloppet för personer som har använt narkotika.” – Bengt Svensson, professor i socialt arbete ”Philip var min säkra länk till det förflutna. Det har varit som terapi för mig att prata med Philip. Det har gjort det lättare att släppa livet med droger. Vi har varit vänner i femton år nu.” – Marie i boken ”Den här boken ger hopp om att det finns de som lyssnar. Då känner man att man inte är ensam i kampen.” – David i boken Om författarna Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Han har skrivit flera böcker som baseras på omfattande fältarbeten, som Hela världen är din: En bok om unga heroinister och Respekt: Gatukultur, ny etnicitet och droger.

Läs mer om Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda...


Sök bästa pris på Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda hos: