Människans texter – Antologin Elevpaket (Bok + digital produkt)

Människans texter – Antologin Elevpaket (Bok + digital produkt)
Människans texter – Antologin Elevpaket (Bok + digital produkt)
Beskrivning av Människans texter – Antologin Elevpaket (Bok + digital produkt)

Utmana eleverna och låt dem fördjupa sina kunskaper med hjälp av Människans texter. Ett heltäckande läromedel, för SVE 1, 2 och 3, som ger din undervisning tyngd och flexibilitet samtidigt som det ger eleverna gedigna kunskaper. MÄNNISKANS TEXTER ANTOLOGIN  Antologin ger fördjupning och konkretion av litteraturhistoriens viktigaste författarskap men ger också nya och oväntade läsupplevelser. Med texter inom epik, lyrik, dramatik och sakprosa ges exempel på kända kanoniska antologistycken men också mindre vanligt förekommande texter, av såväl män som kvinnor från hela världen. Många av texterna följs av uppgifter som bygger vidare på och samspelar med både Litteraturen och analysmodeller i Språket. DIGITALt läromeDEL  Med hjälp av det digitala läromedlet får eleven en stor flexibilitet i sin inlärning. Alla texter är inlästa med autentiskt tal och textföljning, så att eleven kan läsa och lyssna på samma gång. I det digitala läromedlet kan du också söka i innehållet, göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som automatiskt sparas och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Fungerar på både dator, surfplatta och mobiltelefon MÄNNISKANS TEXTER TRE DELAR  Människans texters tre delar – Språket, Litteraturen och Antologin – hänger samman och hänvisar till varandra, men kan också användas var för sig, vilket innebär en stor flexibilitet för både lärare och elever. LÄRARpaket  Lärarpaketet täcker alla tre delarna i Människans texter och innehåller fördjupning i bildanalys, kommentarer, pedagogiska tips, facit och annat extramaterial som fördjupar och förgyller undervisningen. Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning med tillhörande digital resurs.

Läs mer om Människans texter – Antologin Elevpaket (Bok + digital produkt)...


Sök bästa pris på Människans texter – Antologin Elevpaket (Bok + digital produkt) hos: