Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik

Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik

Som en följd av kriget i Syrien och andra konflikter har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt, med stora sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser för såväl EU som Sverige. I den här boken behandlas flyktingrelaterade frågor men huvudtemat är mer långsiktiga frågor om boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden, och hur de senaste decenniernas ökade närvaro av etniska minoriteter aktualiserar frågor kring strukturell underordning, diskriminering på bostadsmarknaden, kulturell praxis, och nya former för anti-segregationspolitik. Detta är den ena av två böcker på temat ”mångfaldens dilemman” som Gleerups publicerar parallellt. Böckerna baseras på ett forskningsprogram som har bedrivits vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och som har delfinansierats av forskningsrådet Forte. Systervolymen har titeln Mångfaldens dilemman. Medborgarskap och integrationspolitik. Bokens författare har sin hemvist i olika samhällsvetenskapliga discipliner – kulturgeografi, nationalekonomi, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap – vilket illustrerar den stora bredd av frågor som forskningen står inför inom de politiskt brännbara fälten migration, integration och segregation. Boken vänder sig till praktiker, politiker, forskare, studenter och andra som intresserar sig för frågor om boendesegregation och områdespolitik. Bokens redaktörer Roger Andersson, Bo Bengtsson och Gunnar Myrberg är verksamma vid IBF. Per Adman är docent i statskunskap samt lektor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Roger Andersson är professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet, och har ansvarat för det Forte-finansierade programmet ”Mångfaldens dilemman”. Bo Bengtsson är professor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik, vid IBF, Uppsala universitet. Ina Blind är filosofie doktor i nationalekonomi och forskare vid IBF, Uppsala universitet. Matz Dahlberg är professor i nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi, vid IBF, Uppsala universitet. Lina Hedman är filosofie doktor i kulturgeografi och forskare vid IBF, Uppsala universitet. Kenny Jansson är filosofie doktor i kulturgeografi och f.d. forskare vid IBF, Uppsala universitet. Jennifer Mack är postdoktor i antropologi och urbana studier vid IBF, Uppsala universitet, och forskare på KTH Arkitekturskolan. Irene Molina är professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, vid IBF. Gunnar Myrberg är docent i statsvetenskap och forskare vid IBF, Uppsala universitet. Susanne Stenbacka är docent och lektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Susanne Urban är docent i sociologi och lektor med särskild inriktning mot bostads- och urbansociologi vid IBF, Uppsala universitet.

Läs mer om Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik

Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik

Samhälle & Politik

Hitta Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik även hos:
Rulla till toppen