Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt

Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt
Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt
Beskrivning av Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt

En stor utmaning för socialarbetare är att kunna hjälpa människor med olika bakgrund, exempelvis etnicitet, klass och kön. Att bemöta alla personer på ett icke-diskriminerande sätt är inte alltid enkelt och självklart. Mångfald i socialt arbete bygger på praktiska erfarenheter och är en vägledning för att hantera mångfaldsfrågor i socialt arbete. Boken är fylld med modeller och verktyg. Vidare tas begreppet mångfald upp och hur människor skiljer sig åt. Ytterligare aspekter som belyses är diskriminering, interkulturell kommunikation och språkets betydelse och användning. Författarna gör även en genomgång av lärstilar för att kunna visa på konstruktiva lösningar då personliga preferenser skiljer sig åt. Boken vänder sig i första hand till studenter inom socialt arbete men den kan också med fördel läsas av yrkesverksamma socionomer och chefer samt handledare i verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt...


Sök bästa pris på Mångfald i socialt arbete : modeller och arbetssätt hos: