Malinowski Bronislaw Brott Och Bruk I Ett Pr…

Malinowski Bronislaw Brott Och Bruk I Ett Pr…
Malinowski Bronislaw Brott Och Bruk I Ett Pr…
Beskrivning av Malinowski Bronislaw Brott Och Bruk I Ett Pr…

Bronislaw Malinowski en av den moderna kulturantropologiens grundläggare föddes i Polen 1884. Efter naturvetenskaplig utbildning i hem landet kom han till England och började där orientera sig i riktning mot antropologien. Han kom i fortsättningen att dela sin tid mellan antropologiskt fältarbete företrädesvis i Söderhavsområdet och vetenskapligt författarskap. Under ett par decennier var Malinowski kulturantropo logen par excellence. Vad ville Malinowski? Man kan saga att han framför allt ville studera helheter sociala och kulturella komplex. Det är löjligt med isolat menade han vad är det for intresse med en pilbåge om det inte finns en pil en jägare ett villebråd en grupp som beroende av jaktbytet?

En viss kontinuitet i sedvänjor kan antas vara förut sättning för samhällsliv. Att man håller avtal betalar för tjänster iakttar trafikregler dr inte bara brukligt utan ock så nödvändigt. Det gäller vara moderna samhällen men vi kan tänka oss motsvarande på andra hall. Mar var och hur man far dyka efter pärlmusslor hur fångsten skall delas parlorna värderas sådant kan vara val reglerat på söderhavsön.

Malinowski ville alltså visa att det vi kallar rättsliv exi sterar också i samhällen där vi inte direkt kan firma något rättsväsen. Han söker demonstrera hur det är möjligt genom att framställa det rättsliga som en aspekt av sam Det är inte fredlöshet och varg i veum inte tor tyr gissel stegel och hjul inte s k gudsdomar utan människors handlande till vardags som är viktigt.

Läs mer om Malinowski Bronislaw Brott Och Bruk I Ett Pr…...


Sök bästa pris på Malinowski Bronislaw Brott Och Bruk I Ett Pr… hos: