Måleri

Måleri
Måleri
Beskrivning av Måleri

Bygg 360 är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet som utvecklats i samråd med BI Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik arbetsmoment kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sitt sammanhang med integrering av kärnämnen i karaktärsämnen.

Läs mer
Digitala p

Läs mer om Måleri...


Sök bästa pris på Måleri hos: