Majd Hooman Irans Dubbla Ansikte

Majd Hooman Irans Dubbla Ansikte
Majd Hooman Irans Dubbla Ansikte
Beskrivning av Majd Hooman Irans Dubbla Ansikte

Hur du än betraktar Iran så är bilden kluven i två.
På ena sidan skranket återfinns en mestadels sekulär storstadselit unga utbildade och förmögna. Det är röster härifrån som når västvärldens medier med budskapet att den islamiska republikens dagar snart är räknade.
På andra sidan står den stora majoriteten fattiga jordbrukande traditionella människor republikens ryggrad och väljarkår. De hålls i ett fast grepp av president Ahmadinejad. Hans vindtygsjackor billiga kostymer och omoderna frisyr signalerar tydligt att han är en av dem.
Irans dubbla ansikte är en bok som inte väjer för det svåra men inte heller blundar för det storslagna och många gånger vackra som utgör detta land. Det är en resa genom Iran som mycket få kan göra Hooman Majd rör sig ledigt mellan motsatserna och kan prata lika obehindrat med den kvinnliga taxichauffören i Teheran och den reformvänlige ayatollan som med den opiumrökande prästen. Paradoxernas trassel tvinnas upp inför våra ögon men upplöses ändå inte motsägelserna är det fundament som Iran vilar på.
Hooman Majd är dotterson till en ayatolla och son till en diplomat. Han är uppvuxen i väst men har sina rötter i en konservativ islamisk tradition. Med hjälp av detta dubbla seende kan han tolka Iran och göra bilden till en.
En bok som fyller en lucka på den svenska bokmarknaden och som nyanserar synen på både Iran och islam. Majd ger den bästa bild jag sett av det iranska samhällets komplexitet. Boken är både seriös och lättsam. Den ger en bra bild av klyftan emellan sunni och shia och tar effektivt bort bilden av islam som en monolit. Ingmar Karlsson författare och f.d. ambassadör

Läs mer om Majd Hooman Irans Dubbla Ansikte...


Sök bästa pris på Majd Hooman Irans Dubbla Ansikte hos: