Magnusson Siv Klara Matten! 7-9 Lärarhandled…

Magnusson Siv Klara Matten! 7-9 Lärarhandled…
Magnusson Siv Klara Matten! 7-9 Lärarhandled…
Beskrivning av Magnusson Siv Klara Matten! 7-9 Lärarhandled…

Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet.



Det finns en lärobok och en lärarhandledning för varje årskurs. För årskurs 79 finns också Klara mera matte. Dessutom finns Basboken på G-nivå för årskurs 9 samt Klara hela matten som är en uppslagsbok med all grundläggande matematik för årskurs 69.



Läroböcker
Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är indelade i tre nivåer. Kan du det här? är en diagnos som inleder övningsuppgifterna. Det finns också aktiviteter teman problem-lösning arbeta utan räknare hemuppgifter sammanfattning m m.



Klara mera matte!
Elever med mer fallenhet för matematik kan i varje avsnitt gå vidare till kompletteringsböckerna Klara mera matte. Här finns fler uppgifter på b- och c-nivå samt temaliknande uppgifter.



Basboken
Basboken har uppgifter på G-nivå och täcker årskurs 9. Boken är tänkt som ett alternativ för de elever som har svårt att nå godkänt.



Klara hela matten
Här har vi samlat alla viktiga moment i grundskolans matematik. Boken passar utmärkt som repetition inför gymnasiet.

Läs mer om Magnusson Siv Klara Matten! 7-9 Lärarhandled…...


Sök bästa pris på Magnusson Siv Klara Matten! 7-9 Lärarhandled… hos: