Macksey Kenneth Därför Förlorar Tyskarna I K…

Macksey Kenneth Därför Förlorar Tyskarna I K…
Macksey Kenneth Därför Förlorar Tyskarna I K…
Beskrivning av Macksey Kenneth Därför Förlorar Tyskarna I K…

Mer än sextio år efter andra världskrigets slut anses fortfarande nazisternas trupper som de bäst utbildade och mest organiserade väpnade styrkorna under sin tid.
Motsvarande gäller även den väldiga tyska armé som stod som förlorare en generation tidigare. Ledda av lysande generaler och uppbackade av toppmoderna industrier för krigsmateriel injagade dessa starka militära förband skräck i både fiendernas och sina allierades hjärtan. Så varför förlorade de?

I sin mästerliga redogörelse för den tyska krigsmaskinens misslyckanden avslöjar militärhistoriken Kenneth Macksey att Tysklands katastrofala bakslag hade mycket lite att göra med krigets slumpmässiga lotter utan att det var det oundvikliga resultatet av landets militära struktur ledning och historia. Tysklands stora tillgångar – inspirerade generaler och strateger den innovativa utvecklingen av de militära styrkorna och den höga skicklighet och uthållighet som dess stridande soldater hade – underminerades av kortfristig krigspolitik arrogans och en tendens att tro på sin egen propaganda samt på politiseringen av militära staber. Dessa brister problematiska även under Tysklands stora segrar på 1800-talet blev ödesdigra när de kombinerades med 1900-talets drömmar om världsherravälde.

Komplett med kartor över fälttågen diagram över kommandostrukturen och listor över stora tyska militära ledare kombinerar Därför förlorar tyskarna i krig lysande militär och politisk analys med en varnande redogörelse för varje nation som strävar efter att behärska världen med enbart vapenmakt.KENNETH MACKSEY (1923-2005) tjänstgjorde i den brittiska armén under andra världskriget pensionerades som major 1968 och skrev därefter ett tiotal militärhistoriska verk. Därför förlorar tyskarna i krig är den första översättningen till svenska av Mackseys författarskap.

Läs mer om Macksey Kenneth Därför Förlorar Tyskarna I K…...


Sök bästa pris på Macksey Kenneth Därför Förlorar Tyskarna I K… hos: