Ma13 Lång

Ma13 Lång

Under fortsättningskursen i differential- och integralkalkyl fördjupar du de grunder i derivering och integralkalkyl som du lärde dig i kurserna 6 till 9. Du lär dig undersöka gränsvärden i oändligheten för funktioner och talföljder samt kompletterar dina färdigheter i integralkalkyl. Du bekantar dig också med begreppen invers funktion och funktioner med två variabler.Varje kapitel inleds med något att undersöka eller fundera på. Den nya teoretiska kunskapen presenteras i form av definitioner och satser som motiveras och samlas till en klar helhet. Exemplen visar sedan hur den teoretiska kunskapen kan användas i olika tillämpningar. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.Uppgifterna är indelade i två serier. Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen. Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter. I boken finns också en repetitionsdel. Boken innehåller följande kapitel:1. Kontinuitet och deriverbarhet2. Generaliserade integraler3. Talföljder och serier4. Funktioner med två variablerRepetitionBoken utkommer också som digital bok Elevlicens 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.

Läs mer om Ma13 Lång

Ma13 Lång

Fakta

Hitta Ma13 Lång även hos:
Rulla till toppen