Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola

Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola
Beskrivning av Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola

Hur gör de, lärarna som verkar ha ’det’? Som kliver in i ett rum och något händer med stämningen. Som lyckas nå fram till alla elever, även till dem som andra misslyckas nå. Läs mer Anneli Frelin har intervjuat och observerat lärare från förskolan till gymnasiet för att ta reda på hur dessa lärare gör. Hennes slutsats är att deras framgångar beror på ett medvetet relationsarbete, ett arbete som kräver relationell professionalitet. Lärarna bygger och upprätthåller framgångsrikt relationer till barnen och ungdomarna och även mellan dem, relationer som gör att de kan lära och växa. Författaren visar också att det finns stora likheter mellan alla lärarkategorier i hur de arbetar med relationerna. Boken innehåller många exempel utifrån lärares berättelser, som står för den beprövade erfarenheten, varvade med teoretiska resonemang utifrån vetenskapliga perspektiv grundade i utbildningsvetenskap. En övergripande tanke med boken är att bidra till ett utbildningsvetenskapligt språk som underlättar samtal om den relationella dimensionen av lärares arbete. Den dimensionen är viktig för att lyckas som lärare, men hör till den mest utmanande inom lärarprofessionen. Med hjälp av begreppen och perspektiven som författaren presenterar får läsaren nya svar på frågan ’Hur gör de?’ och en förståelse för argumenten bakom lärarnas handlingar. Boken innehåller även en metodbeskrivning av hur man kan studera lärares tänkande kring deras praktik med hjälp av praktiska argumentationsstrukturer. Lyhörda lärare vänder sig till blivande och verksamma lärare från förskolan till gymnasiet, till lärarutbildare och forskare samt till andra som är intresserade av lärares arbete och professionalitet. Om författarna Anneli Frelin , docent i didaktik vid Högskolan i Gävle, har en bakgrund som lärare i grundskolan. Se på UR Samtiden: En rättvis lärare blir en bättre lärare

Läs mer om Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola...


Sök bästa pris på Lyhörda lärare : professionellt relationsbyggande i förskola och skola hos: