Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik, struktur och ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik, struktur och ledarskap

Kan digitala verktyg leda till fördjupat lärande hos eleverna? Ja – om man utgår från en genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur. I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns resonemang om hur man kan strukturera lektioner och uppgifter, organisera fortbildning inom området och hur man som lärare kan leda det digitala arbetet i klassrummet. Bokens fokus ligger på pedagogik och didaktik snarare än på specifika tekniska lösningar. Lyckas med digitala verktyg i skolan riktar sig till lärare, skolledare och huvudmän som vill börja arbeta mer systematiskt med digitala verktyg i undervisningen. Om författaren John Steinberg är fil. dr i pedagogik och välkänd författare, föreläsare och inspiratör i skolutvecklingsfrågor. Sagt om boken ’Framställningen är kortfattad men ändå tillräckligt utförlig och boken bör vara till stor hjälp både vid utbildning och vid fortbildning av skolpersonal. Det finns motsvarande böcker med ungefär samma innehåll men detta är enligt min uppfattning en av de bättre och den förtjänar att studeras och diskuteras av alla som är involverade i skolutveckling av olika slag.’ Ulf Viklund, Bibliotekstjänst, häftepos 1410103 ’Gothia Fortbildning ligger i framkant när det gäller att ta fram och ge ut handböcker för pedagoger och har även denna gång lyckats. Dessa båda böcker (Lyckas med digitala verktyg i skolan och Språk i alla ämnen, Gothias anm.) är ett måste att läsa anser jag! […] Ordet som förbinder Steinberg och Stehagens böcker är struktur. Jag har valt att lyfta fram båda böckerna i samma text då jag anser att de hör ihop. Om du som lärare, oavsett ämne, har tänkt igenom din pedagogiska grundsyn, inser hur viktig du som lärare är i mötet med dina elever, vet varför och hur du använder digitala verktyg samt kombinerar detta med en språkutvecklande undervisning. Ja, då tror jag att vi kan lyckas lyfta svensk skola långt över Pisa och dess lutande torn.’ Sara Bruuns skolblogg, mars 2014: bruunskolblogg.blogspot.se ’Förlagets serie med handböcker för skolan kopplar ihop teori och praktik, vilket är ett utmärkt upplägg.’ Eeva-Stiina Sundén, Bibliotekstjänst, häftepos 14111037

Läs mer om Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik, struktur och ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik, struktur och ledarskap

Psykologi & Pedagogik

Hitta Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik, struktur och ledarskap även hos:
Rulla till toppen