Lundberg Konrad Juridik – Civilrätt Straffr…

Lundberg Konrad Juridik – Civilrätt Straffr…
Lundberg Konrad Juridik – Civilrätt Straffr…
Beskrivning av Lundberg Konrad Juridik – Civilrätt Straffr…

Bland nyheterna i tredje upplagan märks förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats avsnittet om processrätt har kompletterats med specialdomstolarna och reglerna om utmätning har förtydligats i avsnittet om fordringsrätt.

Tyngdpunkten i boken ligger på grundläggande principer inom civilrätt straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Det är en modern introducerande bok som innehåller alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en bra pedagogisk struktur. De olika kapitlen har exempelvis grupperats i avdelningar inom vilka det har eftersträvats att samla regler med sakligt samband; Juridik Familj Avtal Näring Fordran Ersättning Straff och Process.

En strävan utöver att underlätta inlärningen av diverse konkreta regler är att Juridik – civilrätt straffrätt processrätt även ska kunna ge en förståelse för vad juridik är. Boken innehåller därför förhållandevis omfattande avsnitt om rättskällor och juridisk metod samt återkommande rättstillämpningsexempel. Till varje avdelning finns även ett stort antal frågor med tillhörande svar för att ge djupare förståelse.

Läs mer om Lundberg Konrad Juridik – Civilrätt Straffr…...


Sök bästa pris på Lundberg Konrad Juridik – Civilrätt Straffr… hos: