Lundberg Johan Figurationer – Romantik Och R…

Lundberg Johan Figurationer – Romantik Och R…
Lundberg Johan Figurationer – Romantik Och R…
Beskrivning av Lundberg Johan Figurationer – Romantik Och R…

Alltsedan modernismens genombrott har ett figurativt måleri med realistiska och fotografiska förtecken haft svårt att göra sig gällande i den västerländska 1900-talskonsten. Ett undantag har varit Norge.
I boken Figurationer skildrar konstnären Christopher Rådlund och kulturskribenten Johan Lundberg den konstnärliga miljö som vuxit fram i Oslo runt en rad konstnärer av vilka den mest kände är Odd Nerdrum. Men Nerdrum och den generation av romantiska och fotorealistiska konstnärer som slog igenom på 1970-talet hade varit omöjliga om inte en äldre generations skulpturprofessor som Per Palle Storm envetet bjudit modernismen stången och därmed vägrat att bryta en månghundraårig tradition i konstundervisningen.
I Figurationer visas på betydelsen av historisk kontinuitet men där ges också för första gången en bred presentation av det unga figurativa konstscenen i Oslo.

Läs mer om Lundberg Johan Figurationer – Romantik Och R…...


Sök bästa pris på Lundberg Johan Figurationer – Romantik Och R… hos: