Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’ : en historia om eldfängd olja och revolution i Baku

Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’ : en historia om eldfängd olja och revolution i Baku
Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’ : en historia om eldfängd olja och revolution i Baku
Beskrivning av Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’ : en historia om eldfängd olja och revolution i Baku

ÅR 1901 delades de första Nobelprisen ut i Stockholm och Oslo. Sedan dess har Nobelpriset blivit ett begrepp och Sverige ett land att räkna medför vetenskapsmän, fredskämpar och författare.ALFRED SKAPADE en förmögenhet främst genom patent på dynamit och försäljning av densamma. Men tio procent av Nobelprisets grundkapitalkom från Naftabolaget Bröderna Nobel, ett imperium med säte i S:t Petersburg, som de äldre bröderna Robert och Ludvig byggde upp på 1870-talet tillsammans med Alfred. På de rika oljefälten i Baku vid Kaspiska havet producerademan oljeprodukter som skickades med fartyg och på pråmar, med järnväg, häst och kamel över det väldiga Ryssland och Europa, till fabrikeroch för att lysa och värma i mörker och kyla.DEN UNIKA UTVECKLINGEN som bröderna Nobels mäktiga och nydanande oljeimperium genomgick är ett fascinerande stycke svensk-rysk industri -historia. Samtidigt pågick en kamp om den internationella marknaden med nordamerikanska Rockefeller och franska Rothschild.TILL BAKU kom många finländare och svenskar för att leda och utveckla arbetet och deras familjer bildade en liten koloni. Det skulle dröja till långtefter de tre brödernas bortgång innan deras skapelse hotades. I början av 1900-talet skakas Ryssland av social oro, mord, våld och uppror, vilket utmynnar i revolution och nationalisering av bolaget. Utlänningarna flyr Ryssland,men bidar sin tid i from förhoppning om att Lenin och hans anhang snart ska förlora makten. Av detta blev dock intet.BRITA ÅSBRINK återberättar med hjälp av historiska utblickar och de inblandades memoarer, brev och dagboksanteckningar hela vidden av det nydanandefamiljeföretagets pionjärinsatser, och beskriver familjen Nobels sammanhållning trots hetsiga konflikter. Här får vi också mycket inkännandemöta några av de många finländare och svenskar som verkade i Baku. Boken är mycket rikt illustrerad med bilder ur privata och offentliga arkiv.

Läs mer om Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’ : en historia om eldfängd olja och revolution i Baku...


Sök bästa pris på Ludvig Nobel: ’Petroleum har en lysande framtid’ : en historia om eldfängd olja och revolution i Baku hos: