Loveby Kristina Kvinnofridsmyten – Får Vi Be…

Loveby Kristina Kvinnofridsmyten – Får Vi Be…
Loveby Kristina Kvinnofridsmyten – Får Vi Be…
Beskrivning av Loveby Kristina Kvinnofridsmyten – Får Vi Be…

Författaren har överlevt våldet hon utsattes för i många år till skillnad från hennes hund och barnet i hennes mage. I boken får vi följa hennes flykt från en våldsam man och ta del av kvinnojourernas insida.

I boken Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad beskriver Kristina Loveby tydligt under vilka förhållanden en kvinna och hennes barn kan tvingas leva i 2000-talets Sverige till följd av hot våld och trakasserier i sitt hem och i sin relation.
Beskrivningen visar att den kvinnofrid som är en del av vårt rättssystem är svår att tillämpa i verkligheten. Att som kvinna i en våldsam relation känna att det i Sverige i dag finns en kvinnofrid är för många svårt då samhället brister i att skydda barn och kvinnor. Mångas tystnad och därmed acceptans för det våld och de hot som dagligen riktas mot kvinnor innanför hemmets väggar tillåter de män som utför våldet och hoten att fortsätta.

Kvinnofridsmyten ger en skrämmande beskrivning av en kvinnas erfarenheter och kamp för sin egen och sina barns rätt till trygghet och frid i sitt hem. Den ger även en instruktion och information till andra kvinnor i motsvarande situation om hur de kan göra för att komma ur en ohållbar vardag. Även släktingar vänner grannar och inte minst myndigheter kan ha stor nytta av erfarenheterna i denna bok – för att bryta tystnaden – och i stället förstå reagera och hjälpa en kvinna som befinner sig i en våldsam relation.

En aktuell och högst nödvändig bok för att göra kvinnofrid till realitet. Framförallt kan boken hjälpa många berörda att förstå hur omgivningen kan hjälpa till och hur vi tillsammans kan börja tala om och bryta en oacceptabel tystnad kring ett samhällsproblem.

Kvinnofridsmyten borde ingå som kurslitteratur på läkar- polis- psykolog- och socionomutbildningen. Samtliga dessa yrkesgrupper ställs återkommande inför konsekvenserna av våld i nära relationer säger Stefan Widell Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut i förordet.

Läs mer om Loveby Kristina Kvinnofridsmyten – Får Vi Be…...


Sök bästa pris på Loveby Kristina Kvinnofridsmyten – Får Vi Be… hos: