Ljungström OlofÄmnessprängarna – Karolinska…

Ljungström OlofÄmnessprängarna – Karolinska…
Ljungström OlofÄmnessprängarna – Karolinska…
Beskrivning av Ljungström OlofÄmnessprängarna – Karolinska…

Hur gick det till när Karolinska Institutet i perioden mellan världskrigen inledde sin vandring mot dagens position som ett av världens ledande biomedicinska forskningsinstitut? Processer som efter andra världskriget ledde till fem Nobelpris till KI inleddes redan under första världskriget. Självuppoffrande ibland till och med hänsynslöst genomdrev en ny generation unga forskare och institutionsledare en uppvärdering av den rena grundforskningen . Kring gestalter som biokemisten Einar Hammarsten och fysiologen Göran Liljestrand samlades nya skolbildningar. Vetenskapshistorikern Olof Ljungström beskriver här en tid när den svenska staten ännu inte insett värdet och behovet av att på allvar stödja den medicinska grundforskningen.
De problem man mötte och de extraordinära åtgärder man vidtog för att säkra fortsatta vetenskapliga karriärer åt sina mest lovande elever inledde en omstöpning av KI:s interna struktur. Vid processens inledning satt man fast i de traditionella medicinska läroämnena. Genom den kollapsade den gamla ämnesstrukturen till förmån till dagens bredare forskningsfält. Man sprängde ämnena. Instrumentell för denna utveckling vid KI liksom i stora delar av västvärlden var Rockefellerstiftelsen i New York. Med en global medvetenhet om forskningens utveckling sökte man medvetet bryta sönder gamla ämnesstrukturer och stödja en första våg av tvärvetenskap. Verktyget var de bergepp stiftelsen myntat för sina forskningsprogram molekylärbiologi och psykobiologi. Det förra programmet stödde under decennier biokemisten Hugo Thorell (Nobelpris 1955) och biofysikern och cancerforskaren Torbjörn Caspersson (mångfaldigt Nobelprisnominerad Balzanpristagare). Det senare var behjälpligt för den endokrinologiske fysiologen Ulf von Euler (Nobelpris 1970) och neurofysiologen Ragnar Granit (Nobelpris 1967).

Läs mer om Ljungström OlofÄmnessprängarna – Karolinska…...


Sök bästa pris på Ljungström OlofÄmnessprängarna – Karolinska… hos: