Littorin Sven- Otto Uppdrag Arbete

Littorin Sven- Otto Uppdrag Arbete
Littorin Sven- Otto Uppdrag Arbete
Beskrivning av Littorin Sven- Otto Uppdrag Arbete

Det finns ingen spontan självantändning i politiken. Man måste sätta eld på sig själv. Då och då och helst oftare måste man tvinga sig att sluta fokusera på att alla delar och detaljer är under kontroll och istället ta två steg tillbaka och fundera på vad som egentligen är poängen med det man försöker åstadkomma. Vad som bortom den politiska retoriken är den grundläggande idén visionen ens politiska raison detre.

Så skriver arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i inledningen till boken Uppdrag Arbete. I boken redogör Littorin för hur regeringen moderaterna och han själv arbetat med vad som kommit att bli några av de senaste årens centrala politiska frågor: full sysselsättning utanförskapet och arbetslinjen.

Boken beskriver den värderingsmässiga grunden för moderaternas omprövning i arbetsmarknadspolitiken och sätter de politiska reformerna i ett större sammanhang. I boken finns gott om exempel på personliga möten som påverkat Littorin under de flera hundra resdagarna runt alla delar av Sverige.

Littorin utvecklar också varför arbetslinjen är en framtidslinje för Sverige. Eller som Littorin själv skriver i boken: Det är mitt möjligen utopiska mål: att alla ska ha ett arbete att gå till en lön att leva på en arbetsgemenskap att känna trygghet i och en framtid att kunna påverka.

Läs mer om Littorin Sven- Otto Uppdrag Arbete...


Sök bästa pris på Littorin Sven- Otto Uppdrag Arbete hos: