Litium det nya hälsomineralet

Litium det nya hälsomineralet

Tänk dig att åka på en gropig smal skogsväg i en bil utan stötdämpare. Visst, bilen fungerar och du kommer framåt, med det känns väldigt obekvämt och stötigt. Ökar du farten blir det än värre och farligare. Till slut måste du kanske stanna för att du inte orkar mer. Lite så är det förmodligen att leva helt utan litium. Att ha lagom mycket litium är som att åka i en bil med perfekt fjädring som tar upp alla små stötar på en bred fin väg.Du kan åka snabbare, säkrare och längre. Den senaste forskningen kring litium visar allt tydligare att litium är ett nödvändigt mineralämne för optimal hälsa. Utan litium lever du inte lika länge då du lättare drabbas av en rad olika sjukdomar. Det kan vara allt från lättare beteendestörningar och olika typer av infektioner till neurologiska sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, diabetes och cancer. Som tur är får vi alla i oss lite litium via det vi äter och dricker, men det varierar en hel del beroende på var du bor och vad du äter, men märkligt nog troligen också på vad din mamma åt.Den här andra upplagan av boken är liksom den förra en sammanfattning av en stor del av den vetenskapliga information som idag finns tillgänglig när det gäller litiums effekter på hälsa och sjukdom vid icke medicinskt intag, men nu uppdaterad med senaste rönen. Det inbegriper dess förekomst i naturen och hur litium påver-kar de biokemiska processerna i kroppen, samt implikationer på en rad sjukdomar. Det finns också fyra helt nya kapitel i den här upplagan.Det är ett kring litiums effekter på våra mitokondrier, ett som visar att litium kan skydda mot både virus- och bakterieinfektioner och ett kring den forskning som försöker visa på eventuella negativa effekter det kan finnas av ett extra tillskott. Slutligen är det ett som tar upp det problem som finns rent regulatoriskt kring litium som kosttillskott. Boken ger en övergripande bild av ett mycket komplext ämne där vetenskapliga artiklar med ny kunskap publiceras så gott som dagligen. Än har inte skolmedicinen eller övriga samhället fått upp ögonen för betydelsen av ett tillräckligt naturligt intag av litium, men det är bra en tidsfråga.Litium är kanske mest känt hos gemene man för att ingå i en viss typ av batteri eller som läkemedel vid behandling av psykiska störningar. Den medicinska användningen är dock något som bara berörs i förbigående.

Läs mer om Litium det nya hälsomineralet

Litium det nya hälsomineralet

Medicin

Hitta Litium det nya hälsomineralet även hos:
Rulla till toppen