Linné Carl von Lapplandsresan

Linné Carl von Lapplandsresan
Linné Carl von Lapplandsresan
Beskrivning av Linné Carl von Lapplandsresan

Med detta reste jag från Upsala stad d. 12 Maj 1732 som var en fredag kl. 11 f. m. då jag var 25 år gammal på ett halvt dygn när. Nu begynte hela marken fägna sig och le nu kommer sköna Flora och sover hos Febus…

Lapplandsresan var Linnés gesällvandring som upptäckare av naturen och upptecknare av folks vanor i Sverige vari han genomströvade inte bara Lappland utan hela norra Sveriges och Finlands kust. Skildringen vittnar om hans skarpa iakttagelseförmåga och lyriska hänförelse över fjällvärldens skönhet. Han är här den hänförde ynglingen ivrig att berätta vad han sett och upplevt. Det Lappland han reste till var i stort outforskat exotiskt och befolkat av ett okänt folk och resan blev inte heller fri från livsfarliga äventyr…

Som vetenskapsman har Linné överlevt med världsrykte. Men även som författare tillhör han våra främsta. Det är inte långt från öga till papper i hans prosa; det är inte pressade blommor uppklistrade i ett välordnat herbarium utan naturen själv fortfarande levande blott bearbetad av en skarp och kvick hjärna.

Utgåvan är anpassad för den moderne läsaren och innehåller dessutom över 200 av Linnés egna skisser och teckningar från resan.

Läs mer om Linné Carl von Lapplandsresan...


Sök bästa pris på Linné Carl von Lapplandsresan hos: