Lindskog Gerda Helena Snölandets Fattiga Ung…

Lindskog Gerda Helena Snölandets Fattiga Ung…
Lindskog Gerda Helena Snölandets Fattiga Ung…
Beskrivning av Lindskog Gerda Helena Snölandets Fattiga Ung…

Åren 1902-1903 var det nödår i norra Sverige. Genom tidningarna spreds uppgifter om svält och fattigdom i den hårt prövade landsändan. I Stockholm inrättades hastigt en central nödhjälpskommitté. Pengar spannmål foder till djuren och mat och kläder samlades in och skickades norrut med den nybyggda järnvägen. Efter mönster från storstäderna söderut öppnades arbetsstugor för nödlidande barn i kyrkbyarna i Lappland och Tornedalen. Barnen fick mat kläder och värme samtidigt som de gick i skolan skötte arbetsstugans hushåll och lärde sig slöjda. Snart
upptäckte man arbetsstugornas kapacitet i det stora nationaliseringsarbetet och försvenskning av den tornedalsfinska ungdomen blev ett av de primära målen för verksamheten.

Den här boken handlar om några av de kvinnor och män som under arbetsstugornas första decennier kände sig kallade att delta i arbetet med att som det med den tidens språkbruk hette av ett till kropp och själ undernärt släkte dana en hurtig arbetsduglig och sederen ungdom. Snölandets fattiga ungdom till hjälp är resultatet av många års forskning i arbetsstuguarkivet i Norrbottens Minne i Luleå. Vad var de för människor dessa svenskhetens vägrödjare? Vad var det som drev dem vad ville de och varifrån kom de? Hur uppfattades deras gärning och hur bemöttes de?

Läs mer om Lindskog Gerda Helena Snölandets Fattiga Ung…...


Sök bästa pris på Lindskog Gerda Helena Snölandets Fattiga Ung… hos: