Lindgren Håkan Storköpmän Som Samhällskraft …

Lindgren Håkan Storköpmän Som Samhällskraft …
Lindgren Håkan Storköpmän Som Samhällskraft …
Beskrivning av Lindgren Håkan Storköpmän Som Samhällskraft …

Storköpmän som samhällskraft
Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm. Del 1. 1736 1850

För enskilt och allmänt väl
Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm. Del 2. 1850 2010

Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederierna bildades 1736 för att hantera burskapsansökningar och tillvarata handelns och sjöfartens intressen i Stockholm. Societeteten dvs handelns skråväsende hade stort politiskt inflytande i staden och har i stor utsträckning bidragit till den ekonomiska sociala och kulturella utvecklingen till viss del även på riksnivå. Idag arbetar man ideellt bland annat genom att stödja utbildning inom handel och sjöfart att bevara det maritima kulturarvet och att skapa förutsättningar för ett drägligt åldrande bland medlemmarna.

Verksamheten och utvecklingen finns nu dokumenterad i två band. Del 1 är skriven av Klas Nyberg professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Del 2 är skriven av Håkan Lindgren professor emeritus i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm

Båda banden är rikt illustrerade med delvis unikt bildmaterial.

Böckerna är inbundna med skyddsomslag och har formatet 190 x 240 mm. Del 1 är på 362 sidor del 2 på 312 sidor.
Böckerna säljs i ett set om båda banden.

Läs mer om Lindgren Håkan Storköpmän Som Samhällskraft …...


Sök bästa pris på Lindgren Håkan Storköpmän Som Samhällskraft … hos: