Linderborg Åsa Det Är Rätt Att Göra Motstånd…

Linderborg Åsa Det Är Rätt Att Göra Motstånd…
Linderborg Åsa Det Är Rätt Att Göra Motstånd…
Beskrivning av Linderborg Åsa Det Är Rätt Att Göra Motstånd…

Irakkriget rasar nu på fjärde året med dagliga rapporter om död och förstörelse. Stödet för ockupationen sjunker konstant i både Irak och USA. Allt fler människor runt om i världen inser att USA:s truppnärvaro är ett uttryck för en nykolonialism som också hotar andra länder.
Före anfallskriget upplevde Sverige de största fredsdemonstrationerna någonsin men i dag är krigsmotståndet närmast obefintligt. Politiker media och fredsorganisationer tiger eller hejar på. Sverige säljer fler vapen till USA och Storbritannien än någonsin tidigare. Och gräsrötterna har inte kunnat samla sig till några större protester.
Åsa Linderborg och Erik Wijk framhäver den principiella rätten att göra motstånd mot anfallskrig och ockupation. Ett sådant ställningstagande innebär självfallet inte något stöd till det sekteristiska våld med religiösa förtecken som blivit en av ockupationens konsekvenser i Irak. Faktum är att motståndsrörelsens aktioner i huvudsak riktar sig mot ockupationsmakten vilket strider mot den bild som ges av svenska media.
Författarna visar också hur det USA-ledda kriget mot terrorismen redan nått långt in i svensk lagstiftning och rättskipning. Godtyckliga terrorlistor från Washington omsätts i hårda svenska fängelsedomar sanktioner och utvisningar. Tvångsmedel övervakning och registrering införs. Thomas Bodströms ambitioner att vara USA till lags håller på att förvandla Sverige till ett islamofobiskt kontrollsamhälle utan rättssäkerhet.
Åsa Linderborgs och Erik Wijks artiklar i Aftonbladet om kriget terrorn och rättssamhället har väckt starka reaktioner till höger och vänster för eller emot. Här är allt samlat – med flera nyskrivna fördjupningar.
Åsa Linderborg är historiker författare och journalist på Aftonbladet. Hon har tidigare utgivit bl.a. doktorsavhandlingen Socialdemokraterna skriver historia. Erik Wijk är författare. Han har tidigare utgivit bl.a. det självbiografiska jugoslavienreportaget Ont blod och analysen av göteborgshändelserna Orätt.

Läs mer om Linderborg Åsa Det Är Rätt Att Göra Motstånd…...


Sök bästa pris på Linderborg Åsa Det Är Rätt Att Göra Motstånd… hos: