Linder Eina Vård Och Omsorg 1-3

Linder Eina Vård Och Omsorg 1-3
Linder Eina Vård Och Omsorg 1-3
Beskrivning av Linder Eina Vård Och Omsorg 1-3

Vård- och omsorgsarbete 1-3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg på ett etiskt hygieniskt ergonomiskt och säkert sätt.

Författarna har bearbetat och anpassat boken utifrån Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. Boken har en grundläggande del och en fördjupningsdel som följer det centrala innehållet för kurserna Vård och omsorg 1-3 inom gymnasiesärskolan. Boken har lättläst text med många bilder och berättelser från vård och omsorgssituationer med fokus på äldreomsorg.

I varje kapitel finns även Samtala om som ger lärare och elever möjlighet att stanna upp repetera och reflektera över bild- och textinnehåll. Till boken finns en studiehandledning med studieuppgifter förslag på studiebesök filmer litteratur och övningar.

Läs mer om Linder Eina Vård Och Omsorg 1-3...


Sök bästa pris på Linder Eina Vård Och Omsorg 1-3 hos: