Lindén Gunilla Handbok För Unga Konfirmandle…

Lindén Gunilla Handbok För Unga Konfirmandle…
Lindén Gunilla Handbok För Unga Konfirmandle…
Beskrivning av Lindén Gunilla Handbok För Unga Konfirmandle…

Handbok för unga konfirmandledare är ett ovärderligt redskap för den ständigt växande skaran unga ledare i Svenska kyrkan. Genom enkla och kortfattade kapitel får den unga konfirmandledaren redskap att hantera frågor kring ledarskap och lärande tro och tvivel lekar och samtal. Boken innehåller 20 nyskrivna andakter som den unga ledaren kan hålla på egen hand.

Ur innehållet:
Om att vara ledare
Ledarskap
Duger jag?
Vad behöver jag kunna för att vara ledare?
Etiska riktlinjer
Sekretess och tystnadsplikt

Om att tro och tvivla
Min tro
Kyrkans tro
Att tro tillsammans

Om att vara konfirmand
Hur är en konfirmand?
Riktlinjer för konfirmandarbete

Om konfirmandgruppen
Om grupper och gruppers utveckling
Jobba med den grupp du har inte den grupp du skulle vilja ha!
Konfirmander med särskilda behov
Svåra saker som kan hända i konfirmandgruppen
Om kriser och katastrofer

Om planering och samarbete
Två nyckelord: tid och kommunikation
Varför samarbete?
Vad händer när det inte funkar i ledargruppen?

Om lärande kunskap och upplevelser
Vad är lärande och kunskap?
Vad ska man lära sig i konfirmandarbetet?
Olika sätt att lära sig
Upplevelsebaserat lärande

Om olika metoder i konfirmandarbetet
Musik
Rörelse
Samtal
Värderingsövningar
Drama
Bild
Ord
Film
Upplevelser

Om lekar
Varför ska man leka i konfirmandgruppen?
Vad ska man tänka på när man förbereder ett lekpass eller leder en lek?
Lekar och övningar som kan passa i början av konfirmandtiden

Läs mer om Lindén Gunilla Handbok För Unga Konfirmandle…...


Sök bästa pris på Lindén Gunilla Handbok För Unga Konfirmandle… hos: