Lindelöw Malin Kompetensbaserad Personalstra…

Lindelöw Malin Kompetensbaserad Personalstra…
Lindelöw Malin Kompetensbaserad Personalstra…
Beskrivning av Lindelöw Malin Kompetensbaserad Personalstra…

Den här boken förmedlar en komplett personalstrategi från träffsäker rekrytering till medarbetarnas fortsatta kompetensutveckling. Du får lära dig behovsanalys att utföra kompetensbaserade intervjuer dra slutsatser av olika bedömningsmetoder och belöna konstruktiva arbetsinsatser. Modellen kan bidra till att motverka diskriminering och skapa mångfald på arbetsplatser. Praktiska verktyg och råd…

Läs mer om Lindelöw Malin Kompetensbaserad Personalstra…...


Sök bästa pris på Lindelöw Malin Kompetensbaserad Personalstra… hos: