Lidskog Rolf Staden Våldet Och Tryggheten -…

Lidskog Rolf Staden Våldet Och Tryggheten -…
Lidskog Rolf Staden Våldet Och Tryggheten -…
Beskrivning av Lidskog Rolf Staden Våldet Och Tryggheten -…

I media rapporteras dagligdags om våldsbrott och den otrygghet det innebär att vistas i stadsrummet. Krav ställs på att skapa ordning och säkerhet till exempel genom fler poliser starkare social kontroll och kameraövervakning av tunnlar och allmänna platser.
Arbetet med att förebygga brott väcker en mängd etiska frågor. Vilken typ av social ordning är möjlig och önskvärd i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle? Hur kan mångkulturalism förenas med ett inkluderande demokratiskt medborgarskap? Hur kan en stad vara öppen och samtidigt trygg för sin befolkning? Hur kan mångfald och social integration förenas?
I Staden våldet och tryggheten diskuterar Rolf Lidskog vad som karakteriserar en god social ordning i dagens samhälle. Genom att knyta samman diskussioner om senmodernitet mångkulturalism och urbanitet visar han på möjligheten att förena kulturell mångfald och social sammanhållning. I sin analys av det svenska brottsförebyggande programmet tar Lidskog upp dess syn på social ordning och ger konstruktiva förslag till det brottsförebyggande arbetet. Enligt Lidskog bör ett brottsförebyggande program vara öppet för breda och reflekterande diskussioner om sina förutsättningar och konsekvenser.

Rolf Lidskog är professor i sociologi vid Örebro universitet.

Läs mer om Lidskog Rolf Staden Våldet Och Tryggheten -…...


Sök bästa pris på Lidskog Rolf Staden Våldet Och Tryggheten -… hos: