Liam målar

Liam målar
Liam målar
Beskrivning av Liam målar

Liam målar ingår i Bokbussen, vår nya serie för de yngsta läsarna. Bokbussen består av 13 böcker utarbetade speciellt för den första läsinlärningen hos de allra yngsta eleverna. De bidrar till läslust, är anpassade för läsinlärning och fungerar oberoende av andra läroböcker. Bokbussen kan användas individuellt eller vid läsning i grupp.Böckerna är inbundna med hårda pärmar för att ge läsaren känslan av att ha läst en riktig bok.Till Bokbussen hör även en lärarhandledning. Böckerna kan köpas en och en, eller i paket om alla 13 böcker plus lärarhandledningen. Då får du en rabatt på nästan 25 procent.

Läs mer om Liam målar...


Sök bästa pris på Liam målar hos: