Lennartsson Rebecka m.fl. Tidens Termik – Ha…

Lennartsson Rebecka m.fl. Tidens Termik – Ha…
Lennartsson Rebecka m.fl. Tidens Termik – Ha…
Beskrivning av Lennartsson Rebecka m.fl. Tidens Termik – Ha…

Den moderna tiden har fött många nya ord som är relaterade till hastig­het: fartvind hastighetsrekord tempo speed uppsving. Det är ord som för­knippas med utveckling och expansion framåt­anda och förbättring.

Är farten vår tids främsta signum? Den är på en och samma gång hisnande och berusande löftesrik och skrämmande. I vår tid lovprisas ofta ­hastighet men den hastighet som omfattar kroppen själen och samhället i stort innebär också en rad nya risker. Fartblindhet flygskräck jetlag resande­fobi utbrändhet och frontal­krock är företeelser som är beroende av såväl modernitetens upp­finningar som dess uppdrivna tempo.

I Tidens termik samsas ett antal essäer som handlar om hastighet och kulturell förändring. Från den svindlande fartens tjusning till långsamheten hos ett minne. Från den individuella upplevelsen till den för­bluffande hastigheten hos en kulturell metamorfos. Med blick för vardagens teckentydning rör sig författarna fritt mellan samtid framtid och historia lyfter fram det stora i det lilla tänjer på begreppen och vår förståelse av dem. Går det ens att fånga det rörliga att studera förändringen?

Författare: Håkan Berglund-Lake Billy Ehn Katarina Ek-Nilsson Jonas Frykman Lena Gerholm Anna Hagborg Rebecka Lennartsson Mats Lindqvist Åsa Ljungström Orvar Löfgren Birgitta Meurling Oskar Pripp Maria Vallström Mikael Vallström Maria Zackariasson.

Läs mer om Lennartsson Rebecka m.fl. Tidens Termik – Ha…...


Sök bästa pris på Lennartsson Rebecka m.fl. Tidens Termik – Ha… hos: