Lenhammar Harry Swedenborgaren Tybeck – Den …

Lenhammar Harry Swedenborgaren Tybeck – Den …
Lenhammar Harry Swedenborgaren Tybeck – Den …
Beskrivning av Lenhammar Harry Swedenborgaren Tybeck – Den …

Swedenborgsarkivet i Kungliga Vetenskapsakademien
finns med på UNESCO:s lista över Memory
of the World. Det vittnar om hans betydelse. Hans
omfattande intressen på så skilda områden som teknik
filosofi medicin litteratur och religion har väckt uppmärksamhet
inom olika forskningsgrenar. Omkring hans religiösa idéer
vilka efter 1745 helt sysselsatte honom bildades en kyrka
The New Church som i Sverige först kunde framträda vid
1800-talets slut. Redan tidigare hade dock hans teologi väckt
uppmärksamhet.
Denna bok behandlar prästen Johan Tybeck. Han är en av
Swedenborgs mest framträdande anhängare i Sverige energiskt
engagerad att sprida hans lära under den långa tiden från 1780-
talet till 1837 då han dog. Omkring honom fanns ett nätverk av
likasinnade och efter hans avsättning som präst 1818 blev han
ännu mer uppmärksammad i den aktuella debatten om prästens
lärofrihet.
I denna biografi belyses både en ganska dold grupp inom
svenska kyrkan som var anhängare av Swedenborgs religiösa
tankar och den enskilde prästens skyldighet att följa kyrkans
lära. Tybecks livsöde visar hur tryckfrihetslagarna i sin tillämpning
gav ett dåligt skydd för kyrkans lära. Denna bestämdes på
olika sätt. Tybeck drog sig inte undan. Han ville väcka uppmärksamhet.

Läs mer om Lenhammar Harry Swedenborgaren Tybeck – Den …...


Sök bästa pris på Lenhammar Harry Swedenborgaren Tybeck – Den … hos: