Leka, berätta och improvisera: övningar för drama och teater

Leka, berätta och improvisera: övningar för drama och teater
Leka, berätta och improvisera: övningar för drama och teater
Beskrivning av Leka, berätta och improvisera: övningar för drama och teater

Leka, berätta och improvisera är en sammanställning av övningar i kreativt undersökande av människan och mänskliga relationer genom kollektiva och dramatiska övningar. Innehållet i boken kan användas som träning i medmänsklighet eller som förberedelse till vidare aktiviteter inom teater och drama. Övningarna är systematiskt uppställda utifrån mänsklig och teatral upplevelse och utlevelse och åtföljs av goda råd, kommentarer och arbetsuppgifter. Leka, berätta och improvisera är inte någon allmän lärobok i teater och innehåller inte någon beskrivning av hur man analyserar dramatiska texter eller skapar en teaterföreställning. Den innehåller heller inte någon information om hur man hanterar ljus, ljud, scenografi, kostym, smink och rekvisita. Boken vill beskriva ett träningsprogram som undersöker medmänskligt beteende men övningarna görs i teaterform och kan användas som en förberedelse för ett senare sceniskt arbete. Leka, berätta och improvisera är avsedd att användas som lärobok vid kulturskolor, gymnasier, folkhögskolor och högskolor med utbildning i teater och drama men kan förmodligen också vara användbar som handledning för amatörteatergrupper. Anders Järleby har dels studerat vid Stockholms universitet (teatervetenskap) dels vid Teaterhögskolan i Göteborg (skådespelarlinjen). Efter att ha tjänstgjort som skådespelare och regissör vid ett antal teatrar i Norden har han ägnat sig åt teaterpedagogik vid olika skådespelarutbildningar i Sverige och forskning vid teatervetenskapliga institutionen inom Stockholms universitet. Forskningen har handlat om svensk skådespelarutbildning och har resulterat i avhandlingen Från lärling till skådespelarstudent. Skådespelarens grundutbildning som presenterades vid Stockholms universitet 2002. Författaren har också gett ut boken Spela roll. Kreativt lärande med teater och drama .

Läs mer om Leka, berätta och improvisera: övningar för drama och teater...


Sök bästa pris på Leka, berätta och improvisera: övningar för drama och teater hos: