Ledarhandledning till Stress-smart

Ledarhandledning till Stress-smart
Ledarhandledning till Stress-smart
Beskrivning av Ledarhandledning till Stress-smart

Stress är en del av livet och många gånger kan stress hjälpa oss med det extra energipåslag vi behöver för att klara av en svår situation. Men långvarig stress utan återhämtning är skadlig för kroppen. Därför är det viktigt att lära sig stresshantering – ju tidigare i livet desto bättre.Stress-smart är en kurs i stresshantering för tonåringar och unga vuxna uppdelad på sex träffar. Den här boken innehåller övningar samtalsfrågor och faktaunderlag för ledaren.Kursen har ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på vilka friskfaktorer deltagarna har själva och i sin omgivning. Som komplement till handledningen finns deltagarhäftet Bli stress-smart som fungerar som en sammanfattning av kursen.

Läs mer om Ledarhandledning till Stress-smart...


Sök bästa pris på Ledarhandledning till Stress-smart hos: