Lean med hjärta och kreativitet : om autentiskt ledarskap och kommunikation

Lean med hjärta och kreativitet : om autentiskt ledarskap och kommunikation
Lean med hjärta och kreativitet : om autentiskt ledarskap och kommunikation
Beskrivning av Lean med hjärta och kreativitet : om autentiskt ledarskap och kommunikation

Lean med hjärta och kreativitet ISABEL RUNEBJÖRKMONIKA WENDLEBY’ OM AUTENTISKT LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATIONI denna bok ges en unik berättelse om hur två ytterst skickliga yrkespersoner närmat siglean och de utmaningar det inneburit för dem … Gör en cocktail med några delar lean,några delar autentiskt ledarskap och några delar kommunikation så uppstår en av de mestsmakfulla bidrag om modernt svenskt utvecklingsarbete som idag går att uppbringa. Det ärden blandningen Du har framför Dig. Jag vet att Du kommer att ha stor behållning av den.’Dan Eliasson, generaldirektör, FörsäkringskassanDenna bok är skriven för dig som är intresserad av autentiskt ledarskap, helhetssyn ochkommunikation. Många offentliga verksamheter och tjänsteproducerande företag kommerunder de närmaste åren att införa lean som styrsystem, och mycket skrivs och har skrivitsom lean, inte minst utifrån ett tekniskt perspektiv verktyg och metoder för att införa leani en organisation. Däremot finns lite skrivet om lean kommunikation och ledarskap.Lean med hjärta och kreativitet handlar om att utveckla kommunikation och ledarskapmed medarbetarnas kreativitet och arbetsglädje som drivkraft. Författarna har godaerfarenheter av lean och systemsyn för att utveckla ledarskap och kommunikationen i enorganisation, och detta är en av utgångspunkterna. Men boken är lika användbar för allasom vill fördjupa sitt ledarskap och bli bättre på att kommunicera.Lean är betydligt mer än verktyg och metoder.Lean är i grunden en filosofi, som bottnar i respektenför den enskilda människan. Denna respekt äravgörande för att man ska kunna tala om äkta lean.Recension i Personal & Ledarskap nr 5 2012Vardagsnyttig 4 av 5Inspirerande 4 av 5Lättillgänglig 4 av 5’I mina ögon är detta en riktig läsvärd bok om lean, autentiskt ledarskap och hur man praktiskt kan jobba för att göra mer nytta för kunden och minska på slöseriet.’Stefan Vallerius, verksamhetsnära HR Försäkringskassan

Läs mer om Lean med hjärta och kreativitet : om autentiskt ledarskap och kommunikation...


Sök bästa pris på Lean med hjärta och kreativitet : om autentiskt ledarskap och kommunikation hos: